Lid worden?

Je kan je aanmelden als lid door onderstaand formulier in te vullen. Als je een proeftraining wilt aanvragen neem dan contact op via het contactformulier op de website.

Inschrijfformulier

Ondergetekende vraagt hierbij het lidmaatschap aan t.t.v. Spaarne met ingang van:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor telkens een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Hij/Zij verplicht zich gedurende het lidmaatschap de contributie per half jaar vooruit te betalen, voor jeugdleden wordt de contributie per jaar betaald. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk is opgezegd voor 1 juni bij de ledenadministratie. Het is tevens ook mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor een halfjaar, dit dient te worden aangegeven bij de inschrijving. Hij/Zij verplicht zich kennis te nemen van de rechten en plichten vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Spaarne. Deze liggen ter inzage op de vereniging. Bij het akkoord gaan geef je ook toestemming met de privacyverklaring van de vereniging Bij minderjarigen moeten de ouders of voogd medeondertekenen. Wij hopen dat je het naar je zin zult hebben bij tafeltennisvereniging Spaarne.

Klik hier voor de privacyverklaring

nl_NLDutch