Niet-celluloid (plastic) bal

Aan secretariaten en wedstrijdsecretariaten van verenigingen in Holland-Noord

Geachte dames en heren,

De laatste dagen worden er veel vragen gesteld over het spelen met de niet-celluloid (plastic) bal.

Tijdens het laatste overleg van het College van Voorzitters van de afdelingen van de NTTB is afgesproken dat in alle afdelingen m.i.v. de competitie najaar 2015 het niet meer is toegestaan om in de afdelingscompetities en alle andere wedstrijden en toernooien te spelen met de celluloid bal. Alle wedstrijden moeten dan gespeeld worden met de plastic bal.

Het is toegestaan om reeds in de voorjaarscompetitie 2015 de wedstrijden met de plastic bal spelen. Echter de verenigingen die dat willen doen moeten dat uiterlijk 20 januari 2015 per e-mail melden aan de competitieleider:  acl@nttb-hollandnoord.nl .

Verenigingen die tijdig hebben aangegeven de competitiewedstrijden in de voorjaarscompetitie van 2015 met de plastic bal te spelen moeten dat gedurende de gehele competitie blijven doen. Men mag niet tussentijds overstappen van plastic naar celluloid of andersom.

Direct na 20 januari 2015 zal er een mededeling naar de verenigingen in de afdeling Holland-Noord gestuurd worden waarin zij geïnformeerd worden bij welke verenigingen in de voorjaarscompetitie met plastic ballen zal worden gespeeld.

Namens het afdelingsbestuur,

Robert van der Wateren, voorzitter

nl_NLDutch